Kontakt

Renovatic Katarzyna Przesmycka
ul. Radosna 6/8, 95-070 Antoniew
NIP 947 188 01 69
kom 601-526-982
konserwacja.zabytkow@wp.pl

NASZA SPECJALNOŚĆ TO BADANIA KONSERWATORSKIE