O firmie

Firma Renovatic specjalizuje się w badaniach konserwatorskich i konserwacji obiektów zabytkowych.

Zakres usług obejmuje badania konserwatorskie, badania stratygraficzne, badania kolorystyczne, konserwację zabytków architektury, detali architektonicznych, konserwację wystroju wnętrz, rzeźby kamiennej, drewnianej, sztukaterii, ceramiki oraz metalu. Firma przygotowuje również programy konserwatorskie, ekspertyzy oraz szereg badań obiektów zabytkowych

Właścicielką firmy jest Katarzyna Przesmycka, absolwentka Konserwacji Dzieł Sztuki o specjalności Konserwacja Detali i Elementów Architektonicznych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Renovatic stale współpracuje z konserwatorami malarstwa, pracownią sztukatorską oraz laboratoriami w Toruniu i Łodzi.

Zapraszamy do współpracy!