Cmentarz Stary przy Ogrodowej, Łódź

Nagrobek Heleny Gmurkowskiej, część katolicka Cmentarza Starego w Łodzi

przed konserwacją

 po konserwacji