Cmentarz Stary przy Ogrodowej, Łódź

Nagrobek Marty Minor i Julii Sefferin, część ewangelicka Cmentarza Starego w Łodzi

Nagrobek przed konserwacją

Nagrobek po konserwacji