Usługi

  • konserwacja kamiennych obiektów zabytkowych
  • konserwacja i renowacja elewacji i detalu architektonicznego
  • konserwacja ceglanych obiektów zabytkowych
  • konserwacja sztukaterii
  • konserwacja drewna
  • konserwacja ceramiki, szkła i innych przedmiotów rzemiosła artystycznego
  • konserwacja metalu
  • odtwarzanie i kopie detali rzeźbiarskich
  • programy konserwatorskie
  • nadzór konserwatorski
  • dokumentacje przedwykonawcze i powykonawcze
  • ekspertyzy
  • badania konserwatorskie (kwerendy, badania odkrywkowe, badania i analizy chemiczne, przekroje stratygraficzne, makrofotografia, badania mykologiczne)