Kontakt

Renovatic Katarzyna Przesmycka
ul. Leszczyńskiej 10/12 m 43, 93-347 Łódź
Pracownia: ul. Demokratyczna 117, Łódź
NIP 947 188 01 69
kom 601-526-982
konserwacja.zabytkow@wp.pl

NASZA SPECJALNOŚĆ TO BADANIA KONSERWATORSKIE