Kontakt

Renovatic Katarzyna Przesmycka
ul. Leszczyńskiej 10/12 m 43, 93-347 Łódź
Pracownia: ul. Demokratyczna 123, Łódź
NIP 947 188 01 69
kom 601-526-982 tel/fax 42-661-78-79
konserwacja.zabytkow@wp.pl